en

Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego (MORR) stanowią element strategicznego zarządzania regionem.

Tworzą je cztery Obserwatoria:

Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie badań i analiz dotyczących procesów społeczno-gospodarczych w województwie małopolskim i realizacji celów strategii rozwoju, a w szczególności: wpływu pozyskanych środków unijnych na rozwój wybranych sektorów działalności, regionalnej koniunktury, kondycji przedsiębiorstw, integracji społecznej w regionie, równości szans, rynku pracy oraz edukacji.

Utworzenie Obserwatoriów jest pierwszym krokiem w kierunku powołania ośrodka badań regionalnych.

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów (IBMO) gromadzi informacje o umieszczonych w internecie publikacjach na temat rynku pracy, edukacji, integracji społecznej i równości szans oraz przedsiębiorczości... więcej